Handelsbetingelser

Gældende fra 1. oktober 2021

Hvor intet andet er anført er nedenstående handelsbetingelser gældende for handel med både erhvervskunder og private.


Priser

Hjemmeside/webshoppen: Priserne vises i DKK. og altid excl. moms.

Betalingsbetingelser:
Betalingsfrist er 8 dage netto medmindre andet er aftalt.
Kunder uden oprettet konto hos MMC Optical betaler med betalingskort.

 

Betaling
Betalingskort: Hos MMC Optical kan du betale med Dankort, Visa/Dankort og MasterCard. Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra MMC Optical. Der opkræves ikke kortgebyr ved brug af Dankort.
Det er helt sikkert at handle med kort hos os, idet al kommunikation mellem vores betalingssystem og kortindehaveren foregår via en krypteret SSL forbindelse. Det betyder at de oplysninger du indtaster ifm. med din betaling kun overføres til DIBS. Hverken MMC Optical eller andre uvedkommende har mulighed for at se de data, der udveksles.

FIK-Indbetaling via Indbetalingskort (Girokort): På vores fakturaer er betalingslinie til FIK-indbetaling angivet. FIK-indbetalingen sikrer hurtig og let matchning af betaling og faktura, men anvend gerne den betalingsmetode der foretrækkes.

Netbank: Er du tilmeldt Netbetaling, kan du anvende denne betalingsmåde. Netbank giver dig mulighed for at betale dine fakturaer ved direkte overførelse og ofte samtidig spare dig penge på gebyrer.

Bankoverførsel: Ved valg af bankoverførsel, bedes du via egen bank overføre beløbet. Oplys venligst kunde- og fakturanummer som reference. Kunde- og fakturanummer fremgår af fremsendte faktura.

Bankoverførsel fra indland:
Bank: Sydbank
Reg. nr. 6813 Konto: 0001138304

Bankoverførsel fra udlandet:
IBAN: DK9568130001138304
BIC/Swift: SYBKDK22

 

Manglende betaling

Erhvervskunder:
Der beregnes rykkergebyr på kr. 100,00 pr. fremsendt rykker samt rente pr. påbegyndt måned, svarende til diskonto +8% p.a.
Er gæld ikke indfriet efter varslet tidsfrist, overdrages sagen uden yderligere varsel til retslig inkasso. Omkostninger, som dette medfører, pålægges kunden.

Private kunder:
Efter forfaldsdato beregnes der rykkergebyr på kr. 100,00 pr. fremsendt rykker samt rente svarende til diskonto +8% p.a.
Er gæld ikke indfriet efter varslet tidsfrist, overdrages sagen uden yderligere varsel til retslig inkasso. Omkostninger, som dette medfører, pålægges kunden.

 

Levering
MMC Optical ekspederer ordrer hurtigst muligt og hvis varen er på lager afsendes den fra MMC Optical indenfor 3 hverdage. Såfremt en eller flere varer på ordren ikke er på lager til levering afsendes en ordrebekræftelse med forventede leveringsdato.
Vær opmærksom på, at al levering foregår via pakkepost, og at der ikke leveres pakker i weekenden.
Du kan vælge alternative leveringsadresser, hvis det blot oplyses ved ordreafgivelsen.
Undtagelsesvis kan din bestilling afhentes hos MMC Optical A/S efter forudgående aftale.

Fragt- og Leveringsbetingelser
Fragtbeløbet for levering af varer er oplyst i kurven inden ordren gennemføres.
Ved alle forsendelser til Grønland og Færøerne pålægges forsendelsesgebyr efter gældende takster til dækning af forsendelsesomkostninger.

 

Erhvervskunder:

Fortrydelse og returnering
Skaffevarer, målsyede varer samt sterile varer tages ikke retur.
Øvrige varer tages kun retur ved forudgående aftale. Kontakt MMC kundeservice.

 

Mangler og reklamationer

Kunden skal umiddelbart efter ordremodtagelse kontrollere, at antal og varer stemmer overens med det bestilte og med følgesedlens oplysninger. Konstateres der transportskader på varen eller emballagen, skal modtageren straks påtale dette og gøre påtegning på fragtbrevet eller følgesedlen. Ved uoverensstemmelse kontaktes MMC Optical.

Konstateres der senere mangler eller fejl ved varen, som ikke kunne konstateres ved varens modtagelse, skal MMC Optical umiddelbart informeres med henblik på aftale om returnering og ombytning eller kreditering.

Private kunder: Alle varer er omfattet af købelovens regler om 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved varen, som er opstået inden 24 måneder efter købet. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår på grund af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller almindeligt slid.
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus her.

Erhvervskunder: Reklamationsretten følger lovgivningen med mindre andet er aftalt skriftligt.

 

Varer til gennemsyn (udvalg) og til afprøvning

Varer til gennemsyn (udvalg) og/eller til afprøvning kan aftales med erhvervskunder.

Gennemsyn/udvalg:
Med mindre andet er aftalt er udvalgsperioden 14 dage. Varen vil enten blive leveret på en udvalgsnota eller faktureret med returret indenfor den aftalte udvalgsperiode. Hvis varen ikke returneres indenfor aftalt tid, betragtes den som købt.
Varen skal returneres ubrugt/uden skader, i original emballage og i samme stand som ved modtagelse. Kunden afholder selv de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Varer til afprøvning:
Med mindre andet er aftalt er afprøvningsperioden 14 dage.
Varen vil enten blive leveret på en låneaftale eller faktureret med returret indenfor den aftalte udvalgsperiode afhængig af, hvad der er aftalt.
Hvis varen ikke returneres indenfor aftalt tid, betragtes den som købt.
Varen skal returneres uden skader, i original emballage og i samme stand som ved modtagelse. Kunden afholder selv de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

MMC’s ansvar i aftaleperioden er:

  • At sikre produktet lever op til gældende lov-krav for dette.
  • At forsikre udstyret ved brand, vandskade eller anden skade der ikke skyldes forkert eller utilsigtet håndtering i klinikken.

Kundens ansvar under aftaleperioden er:

  • At anvende udstyret på korrekt måde i overensstemmelse med den vejledning MMC’s medarbejder har givet samt brugsvejledning (IFU – ”Instructions for use”).
  • At sikre at nyansatte eller midlertidigt personale informeres om håndtering og rutiner med det lånte.
  • At udstyret opbevares og håndteres svarende til producentens anvisninger og at de er beskyttet mod tyveri eller skader.

 

Persondatapolitik og Cookies

Når du benytter MMC Opticals webshop accepterer du vores persondata politik og brug af cookies. Læs vores persondatapolitik her.

Alle cookies på webshoppen er fuldt lovlige og bruges udelukkende til at forbedre brugervenligheden på vores site. Ingen cookies sælges eller videregives til tredjepart. Som registreret hos MMC Optical har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen jvf. Persondataloven.

 

Privat kunder:

Fortrydelse og returnering
Fortrydelsesret private kunder
For køb foretaget via MMC Opticals webshop har du ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os, MMC Optical A/S, Krondalvej 8, 2610 Rødovre, tlf. 32460910, e-mail mmc@mmcoptical.dk, din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller mail).
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Standardfortrydelsesformular

Følger af fortrydelse
Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Du returnerer varerne eller afleverer dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen, tages ikke retur, medmindre de er leveret forkert, eller der er tale om defekte varer. Det samme gælder øvrige varer, der måtte være omfattet af undtagelserne til returretten i forbrugeraftaleloven, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, herunder varer, der må antages at blive forringet eller forældet hurtigt.

 

Generelt:

Copyright
Al billed- og tekst materiale på webshoppen er underlagt beskyttelse i henhold til Ophavsretsloven og må ikke anvendes i strid hermed. Overtrædelse heraf kan medføre krav om fogedforbud såvel som krav om erstatning, vederlag og godtgørelse. Endvidere forbeholdes øvrige rettigheder i henhold til anden relevant immateriel lovgivning tillige med rettigheder i henhold til Markedsføringsloven.

Øvrige betingelser
Betingelser som fraviger fra ovenstående generelle betingelser, skal foreligge skriftligt og være bekræftet af MMC Optical for at være gældende. Vi forbeholder os ret til at ændre de generelle salgs- og leveringsbetingelser uden varsel.

Forbehold
MMC Optical A/S har mulighed for at annullere/ændre din ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Bindende faktura sendes til dig, når vi har afsendt de varer, som du har bestilt.