Rådgivning

MMC tilbyder forskellige rådgivningsydelser som mange øjenafdelinger, øjenklinikker og optikforretninger gennem årene har været glade for at benytte.

Qua vores mangeårige erfaring og brede viden om såvel instrumenter som dagligdagen på en øjenafdeling, en operationsstue, en forundersøgelse, en øjenklinik, skyllerum eller i en optik-forretning, kan vi yde meget velkvalificeret og relevant rådgivning.

Det kan være rådgivning om den mest effektive vifte af instrumenter og udstyr, men også selve indretningen, så flow’et i dagligdagen fungerer optimalt for medarbejdere og personale samt lever op til gældende regler. Vi kan også rådgive om indretning af klinik og skyllerum.

Flytninger af klinik-rum eller hele klinikker og sågar hele øjenafdelinger har vi arbejdet en del med og med god succes og kundetilfredshed.

Ved butiks- og klinikoverdragelser kan vi bidrage ved vurdering af klinikkens udstyr.